تخم شربتی

تخم شربتی، نام دانه ریحان است که بومی کشور هندوستان است و برای تهیه شربت از آن استفاده می‌گردد.

بهتر است قبل از مصرف در آب قرار گیرند تا ژلاتین بیشتری داشته باشند.