تخمه کدو

دانه‌های تخمه کدو، به طور معمول نسبتا صاف و نامتقارن و بیضی شکل هستند. رنگ مغز آن سبز رنگ و دارای یک پوسته بیرونی سفید رنگ است.

این دانه‌ها، سرشار از مواد مغذی به ویژه پروتئین و فیبر است.

از این دانه‌ها در غذاهای مکزیکی و یا به صورت بسته‌بندی تجاری همانند تخمه آفتابگردان استفاده می‌شود.