سابقه فعالیت‌های خیریه بازرگانی موثق

مدرسه

مدرسه ۶ کلاسه نیمه شعبان

تاسیس سال 1393

هزینه ساخت بالغ بر 680 میلیون تومان

مدرسه

مدرسه ۱۵ کلاسه محمد موثق

تاسیس سال1397

هزینه ساخت بالغ بر 1/500/000/000 تومان

مدرسه

مدرسه ۶ کلاسه دخترانه رحیم موثق

تاسیس سال 1395

هزینه ساخت 670 میلیون تومان

زمین چمن مصنوعی

زمین چمن مصنوعی آموزش و پرورش

تاسیس سال 1396

هزینه ساخت بالغ بر 105 میلیون تومان