پودری کلمبیا | Spray-Dried

یک کارتن قهوه فوری اسپری فوری  کلمبیا با برند توبک

این محصول تنها می‌تواند توسط اعضاء مشاهده شود.