زنجبیل

زنجبیل یک گیاه خوراکی، ادویه و گیاه دارویی است. در برخی متون قدیمی از آن با نام زنجفیل نیز یاد شده است.

گل‌های گیاه زنجبیل، سبز مایل به زرد با لبه‌های ارغوانی و لکه‌هایی کرم رنگ است که در تابستان از زمین ساقه بیرون می‌زند.

زنجبیل، از ایران و کشورهای عربی، به سوی غرب سفر کرد و توسط یونانیان و رومیان باستان نیز مورد استفاده قرار گرفت.