جوز هندی

جوز هندی معرب گوچ هندوک پارسی یا جوز بویا، نوعی ادویه است. مصرف آن به عنوان ادویه خشک شده در مناطق گرمسیری رواج بسیاری دارد.

آنچه جوزهندی را به یکی از طعم‌دهنده‌ها و ادویه‌های پرمصرف در غذا به خصوص در مناطق گرمسیری تبدیل کرده است عطر و بوی تند و مطبوع آن است.