دارچین

دارچین نوعی ادویه خوشبو است که از داروهای گیاهی معطر نیز محسوب می‌شود.

درخت دارچین یک درخت همیشه سبز است که در جنوب چین و دیگر نقاط جنوب و شرق آسیا کشت می‌شود.