زردچوبه

زردچوبه نوعی گیاه است که در دسته زنجبیل‌ها قرار می‌گیرد. پودر آن به رنگ زرد تیره است که یکی از پرکاربردترین ادویه‌ها به شمار می‌رود.

رویشگاه اصلی این گیاه، هند است و قسمت اصلی ادویه معروف کاری که دربسیاری از غذاهای هندی به کار می‌رود را تشکیل می‌دهد.